Đăng nhập

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

(15/08/2018). Số lượt xem:856

Ngày 15/8, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Ninh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Hoàng Chương, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện,

báo cáo viên tại hội nghị

Tại Hội nghị, buổi sáng cán bộ và đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Hoàng Chương, UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện, báo cáo viên tại hội nghị giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 2 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”. Buổi chiều Đồng chí Đào Quang Lai, HUV, Chánh Văn phòng huyện ủy báo cáo Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”;

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Trong phần phát biểu khai mạc, Đồng chí Nguyễn Hồng Danh, Phó bí thư Đảng ủy, yêu cầu cán bộ, đảng viên có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết. Từ đó, tùy theo chức năng, nhiệm vụ sớm triển khai đưa các nội dung của 3 Nghị quyết đi vào đời sống nhân dân.

Sau Hội nghị, cán bộ, đảng viên tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

 

Người đăng tin: Hồ Xuân Vương

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361