Đăng nhập

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn Pháp luật và trợ giúp Pháp lý

(16/08/2018). Số lượt xem:799

Thực hiện kế hoạch số: 07/KH-HĐPH, ngày 9/8/2018 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục Pháp luật Huyện Nông Sơn về triển khai, tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tiếp cận thông tin; Luật an ninh mạng. Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung cơ bản về Pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo, nâng cao nhận thức hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và quần chúng nhân dân

Phổ biến sâu rộng Luật tiếp cận thông tin nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của luật, từng bước đưa các quy định của luật vào cuộc sống.

Nhằm bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, xây dựng môi trường không gian mạng lành mạnh. Ngày 16/8/2018 Hội đồng GDPL huyện Nông Sơn phối hợp với UBND xã Phước Ninh và Trung tâm tư vấn Pháp luật Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn Pháp luật và trợ giúp Pháp lý cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã Phước Ninh với hơn 45 lượt người tham dự.

Ông Phạm Công Thạnh - PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc hội nghị

Người dân được tư vấn và trợ giúp pháp lý

Người đăng tin: Hồ Xuân Vương

 

 

 

Các tin khác:

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361