Đăng nhập

xã Phước Ninh xây dựng Nông thôn mới

(10/01/2022). Số lượt xem:455

                   Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM có mục tiêu tổng quát nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản.

          Với mục tiêu xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng hiện đại theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển dịch vụ; xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; giữ gìn môi trường sinh thái; an ninh trật tự được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao.

          Để đạt được các mục tiêu trên, xã Phước Ninh đang tiến những bước tiến quan trọng để cán đích NTM vào cuối năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại xã Phước Ninh đã đạt 18/19 tiêu chí bao gồm các tiêu chí: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Điện, Trường học, TCVH, Y tế , giáo dục. Tuy nhiên, một số tiêu chí đã đạt nhưng thiếu tính bền vững: như ANTT, VSMT, thiết chế văn hóa gia đình, việc tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện của hộ gia đình chưa cao; Cơ sở vật chất trường học do đang tiếp tục xây dựng và nâng cấp) tiêu chí số 17  về môi trường  và ATTP (Chợ đang trong quá trình xây dựng) về lập hồ sơ tiêu chí đang được các bộ phận chuyên môn đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ. Bên cạnh đó, xã cũng đang xây dựng Khu thể thao xã và khu thể thao các thôn,  xây dựng điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt, lắp đặt các pa nô, cờ tổ quốc, khẩu hiệu băng Zôn tuyên truyền về xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã, và phấn đấu hoàn thành một số hạng mục theo mốc thời gian đã đề ra, tạo ra một quang cảnh trên địa bàn được sáng, xanh, sạch đẹp và phục vụ cho mục tiêu về đích nông thôn mới của xã nhà vào  cuối năm 2021.

          Song song với các công việc của xã đang tiến hành, đến nay các thôn cũng đang gấp rút hoàn thành các nội dung công việc như; dọn VSMT, đường làng ngõ xóm, chấn chỉnh hệ thống dây dẫn điện sau công tơ, đã hoàn thiện 3 nghĩa trang nhân dân tại 3 thôn,

          Có được kết quả này, là cả một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của toàn thể nhân dân trong xã.

Để Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt và tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, ban chỉ đạo xã đề nghị các hộ dân trên địa bàn thực hiện tốt một số nội dung sau.

          1. Mỗi một người dân phải tiếp tục xác định việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải tham gia và đóng góp vào các nội dung công việc còn lại để về đích NTM, không nên trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước

          2 Mỗi thôn, xóm, tập trung vân động, tạo điều kiện, giúp đỡ để các hộ gia đình thi đua, phấn đấu di tri các danh hiệu văn hóa. Xây dựng và thực hiên có hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng, đảm bảo gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa, thuần phong, mỹ tục và các hình thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương. Nêu cao tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

          - Chủ động huy động nguồn lực để xây dựng hoàn tất các công trình hạ tầng,  nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, công trình nước sạch, vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; đóng góp xứng đáng vào hưởng ứng phong trào về đích nông thôn mới của mỗi thôn nói riêng và trên địa bàn xã nói chung.

          - Mỗi hộ gia đình cần đầu tư mua sắm các thiết chế khẩu hiệu tư gia, cờ TQ, ảnh Bác Hồ, chỉnh trang lại cổng ngõ.

          Chấp hành nghiêm các quy định, quy ước huong thôn tại cộng đồng dân cư, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chung tay xây dựng nông thôn mới.

                 Để đạt được mục tiêu về đích NTM trong cuối năm 2021. Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã PN, đề nghị mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và mỗi người dân phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm chung tay, góp sức của mỗi người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới xã PN ngày càng giàu đẹp và văn minh./.

Người đăng tin: Hồ Xuân Vương

 

[Trở về]

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
ĐĂNG NHẬP
Đăng nhập

UBND xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Địa chỉ : xã Phước Ninh- huyện Nông Sơn - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.36502361