Trả thẻ CCCD cho Nhân dân đợt 1/2022

Vừa qua, Công an xã Phước Ninh tiếp nhận thêm một số CCCD từ Công an huyện Nông Sơn. Đề nghị bà con Nhân dân có tên trong danh sách liên hệ Công an viên các thôn để nhận (Xuân Hòa - Trần Duy Bình, Bình Yên - Đặng Văn Năm, Dùi Chiêng - Đoàn Ngọc Đôi), khi đi mang theo Chứng minh nhân dân.

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Thôn Bình Yên
Zalo
Zalo
Zalo